ADAD eSklep
ATH Projekt
Strona główna  >   ATH Projekt
MODUŁ ROZSZERZAJĄCY FUNKCJONALNOŚĆ
MICROSOFT PROJECT


ATHProject to moduł rozszerzający funkcjonalność MS Project o możliwość wczytywania kosztorysów stworzonych w programie Norma.Opracowany przez Athenasoft system do zarządzania firmą budowlaną zakłada ścisłe współdziałanie ze sobą trzech komponentów: programu do kosztorysowania Norma Pro, programu do planowania i harmonogramowania MS Project i systemu do zarządzania Athenasoft Capital.

Aby układ ten mógł działać w założony sposób, czyli taki, w którym informacje o nakładach RMS i środkach finansowych wędrują w nim w sposób elektroniczny, konieczny jest dodatkowy element do MS Project, który taką komunikację umożliwia.
Ponieważ wersja instalacyjna Microsoft Project nie udostępnia funkcji importu kosztorysów i eksportu danych do systemu Capital, opracowaliśmy program – nakładkę, która funkcje te wprowadza. Program ten nazywa się ATHProject.

ATHProject rozszerza MS Project o możliwość importu kosztorysów zapisanych w formacie ATH2 (*.xml) oraz zapisu harmonogramu w tym formacie i eksportu do systemu Capital:
  • Pozycjami - wówczas pojedyncze pozycje kosztorysowe stają się zadaniami w harmonogramie, zawierającymi oczywiście odpowiednie informacje o nakładach.
  • Działami – przy takim imporcie każdy dział w kosztorysie utworzy zadanie w harmonogramie. Zadanie takie będzie zawierało wszystkie informacje o nakładach i kosztach z pozycji kosztorysowych, które tworzyły dział w kosztorysie. Struktura zadań będzie odwzorowaniem struktury działów w kosztorysie.
  • Klucz planu działów – jeżeli struktura kosztorysu jest bardzo rozbudowana, jest w nim bardzo dużo elementów i działów, to wówczas przy pomocy dostępnego w NORMA PRO mechanizmu, można działom nadać identyfikatory – klucze, według których będą utworzone zadania w harmonogramie.
  • Klucz wykonawczy i lokalizacyjny – opcja ta umożliwia automatyczne tworzenie zadań z pozycji kosztorysowych niezależnie od samej struktury kosztorysu. Zadania w harmonogramie zostaną utworzone według kluczy wykonawczych i kodów lokalizacji podanych w książce obmiarów programu NORMA.
Opracowany na podstawie kosztorysu harmonogram będzie nieocenionym źródłem informacji o zapotrzebowaniu na środki produkcji i środki finansowe.
 
Dzięki funkcjom ATHProject można będzie przesłać do systemu Capital, np.: zapotrzebowania na materiały na określone zadanie. Zapotrzebowanie takie następnie szybko można przekształcić na zapytania ofertowe, zamówienia dokumenty zakupu i dokumenty magazynowe. Ponadto na podstawie danych z harmonogramu można utworzyć plan budowy, który będzie podstawą do dalszych rozliczeń przedsięwzięcia

Program wyposażony jest w system pomocy wywoływany poprzez odpowiednią ikonę z paska narzędziowego ATH.


Galeria publikacji
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta
Kontakt
Adad Solutions
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Na skróty
Słowa kluczowe
sage symfonia łódź, norma expert, norma pro, norma standard, symfonia start, symfonia faktura, symfonia standard, programy kosztorysowe, programy do kosztorysowania, system symfonia, oprogramowanie dla budownictwa, system athena, programy księgowe, athenasoft budownictwo
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia